Kjøpsbetingelser

MIX tilbyr netthandel

Vilkårene er oppdatert juni 2022

MIX-kjeden (MIX) tilbyr netthandel fra kjedens spisesteder og butikker. Se kjøpsvilkårene under, som gjelder både for registrerte MIX-medlemmer og gjestehandlere uten innlogging. Kjeden har ansvar for bestillingsløsningen, mens avtalen om kjøp gjør du direkte med den enkelte MIX-butikk.

MIX har organisasjonsnummer 976 769 511, adresse Karenslyst Allé 12-14, 0277 Oslo og e-post post@mix.no. Opplysninger om MIX og MIX-butikkene finner du på www.mix.no.

Slik kan du handle på nett fra en MIX-butikk

Du bestiller varene på bestilling.mix.no, der du først velger aktuell MIX-butikk og hentealternativ. Er du MIX-medlem, kan du logge deg inn for enklere registrering, og du får tilgang til kjøpshistorikk. Les mer om MIX-medlemskap her. For gjestehandlere registreres minimum kontakt- og betalingsinformasjon.

Du betaler når du bestiller med enten Vipps, bank- eller kredittkort. Gjør deg kjent med MIX-butikkens åpningstider, og forviss deg om at du kan hente din bestilling i tide før du betaler. Du vil få en SMS når bestillingen er klargjort.  Alle varer tilberedes og klargjøres fysisk i valgt MIX-butikk, og det er ikke mulig å endre utleveringssted.

Vareutvalg og priser varierer mellom MIX-butikkene/spisestedene. Noen tilbud og kampanjer kan gjelde for handel i fysisk butikk. Prisene er oppgitt med moms, så framt ikke annet er oppgitt. Kostnader for pakking, frakt, utlevering, poser med mer kan komme i tillegg. Kostnadene blir spesifisert i bestillingen før du betaler.

Det tas forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme og innebære at MIX ikke kan levere slik som markedsført. I slike situasjoner har du rett til å avbestille og betaling vil bli kreditert.

Informasjon oppgitt om varene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m.. er levert av MIX sine leverandører. Butikk/spisested er ansvarlig for å oppgi korrekt allergeninformasjon for all egen bearbeidet mat.

All allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.

Varene og/eller emballasjen du får på spisestedet kan avvike fra bildene som vises i bestillingstjenesten. Slike forskjeller kan eksempelvis ha årsak i forskjeller i brukte ingredienser og leverandører.

MIX forbeholder seg retten til å endre vilkår. Eventuelle endringer i vilkår vil bli kunngjort, og med virkning fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Kunden har ansvar for å følge de til enhver tid gjeldende kjøpsvilkår.

Kjøpsvilkår

 1. Kjøpsavtalen inngås mellom deg som kjøper, heretter omtalt som Kunde, og den juridiske enheten som MIX butikken/spisestedet som du bestiller fra, hører til. Den juridiske enheten omtales heretter som MIX-butikken. Kontaktopplysninger til MIX-butikken finner du på www.mix.no.

 2. Alle kan handle i MIX netthandel, men er Kunden under 16 år, må foreldre eller verge godta vilkårene på dine vegne før kjøpsavtale kan inngås.

 3. Som Kunde bekrefter du å fylle krav til alder, herunder å ha rettigheter til å kjøpe eventuelle aldersbestemte varer, og å ha rettigheter til å bruke valgt betalingsmiddel.
 4. Når bestillingen er betalt, mottar Kunde en e-post med bekreftelse på kjøpet. Etter dette er ordren bindende og kan ikke avbrytes eller avbestilles. Kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet. 
 5. Kjøpesummen belastes Kundens kort ved bestilling.
 6. Kunde vil motta en SMS når bestillingen er klargjort for å bli hentet eller kunde blir informert av betjeningen i butikken/spisestedet.
 7. Kunde er ansvarlig for å følge vilkår for valgt hentealternativ, og hente som avtalt og varslet.
 8. Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse. Ved eventuelle avvik skal dette meldes fra til MIX-butikken innen rimelig tid.
 9. MIX-butikken er kun ansvarlig for eventuelle mangler eller feil ved varen dersom slik feil eller mangel forelå på kjøpstidspunktet. Ansvaret gjelder ikke hvis MIX-butikken kan påvise at mangelen skyldes forhold utenfor butikkens kontroll, og som butikken ikke med rimelighet kunne ventes å unngå.
 10. Det er Kundens ansvar å hente de bestilte og betalte varene innenfor hentetidspunktet.
 11. For kjøp av aldersbestemte varer gjelder følgende:
  1. For energidrikk skal Kunde være over 14 år;
  2. For øvrige aldersbestemte varer skal Kunde være over 18 år; og
  3. Det kan bli utført legitimasjonskontroll ved utlevering av alkohol, legemidler, tobakk og energidrikk, der butikken gjør noteringer om framvist legitimasjon.
 12. MIX-butikken har ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet innen avtalt tid. 
 13. MIX-butikken har ansvar for å gjøre klar bestilte varer i tide og overlevere dem uten mangel til Kunde, med følgende unntak:
  1. Hvis ett eller flere varer i bestillingen er utsolgt, kan MIX-butikken kansellere hele eller deler av bestillingen. Kunden blir varslet på e-post eller telefon om hva som er gjort for å løse situasjonen. Alternativer er kontantrefusjon, kreditnota, erstatningsvare eller senere levering. Kunden kan kontakte MIX-butikken om en annen løsning hvis Kunden ikke er fornøyd med utfallet; og
  2. Dersom leveringen er mer enn 45minutter forsinket, og Kunde ikke lenger ønsker levering, skal Kunden få refundert sin betaling. Slik refusjon gis likevel ikke dersom:
   1. Forsinkelse skyldes forhold utenfor MIX Butikkens kontroll;
   2. Store bestillinger av mat, for eksempel til grupper eller arrangementer, der Kunden ikke har gjort avtale med MIX Butikken før bestillingen ble lagt;
   3. Produktet har særlig lang tilberedelsestid; og
   4. Mange kunder skal betjenes på samme tidspunkt i den enkelte MIX-butikken.
 14. Reklamasjoner på alle kjøp gjennom MIX netthandelsløsning er regulert i forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 Nr. 34.  Les mer om reklamasjon her..
 15. Angrerettloven gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på et kjøp. For tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, gjelder ikke den generelle angrefristen. Dette vil for eksempel gjelde:
 • Varer som skal oppbevares kjølt eller fryst og ferdig tilberedt varmmat.
 • Levering av varer som forringes, eller raskt går ut på dato, som for eksempel dagsferske varer som ferske bakervarer.
 • Levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering
 • Levering av en avis, et tidsskrift eller et magasin

Les mer om Kundes angrerett her.

 1. MIX-butikken er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra MIX-butikkens side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34.
 2. Force majeure: Er MIX-butikken forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er MIX-butikken fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller.
 3. Angrerettloven gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på et kjøp. Angrerettskjema finner du her. Merk at for tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, gjelder ikke den generelle angrefristen. Dette vil for eksempel gjelde for::
 • Varer som skal oppbevares kjølt eller fryst og ferdig tilberedt varmmat;
 • Levering av varer som forringes, eller raskt går ut på dato, som for eksempel dagsferske varer som ferske bakervarer;
 • Levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering; og
 • Levering av en avis, et tidsskrift eller et magasin.

Du kan lese mer om din angrerett under, eller ved å trykke på linken her.

 1. MIX-butikken forbeholder seg retten til å overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen organisasjon eller enhet i MIX eller NorgesGruppen ASA uten at dette på noen måte påvirker Kundens rettigheter eller forpliktelser under vilkårene. Kunden kan ikke overføre sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene til andre med mindre MIX-butikken gir skriftlig tillatelse til det.
 2. MIX med logo er et registrert varemerke tilhørende NorgesGruppen Servicehandel AS.

Alt innhold på www.mix.no tilhører NorgesGruppen Servicehandel AS eller underleverandører av NorgesGruppen Servicehandel AS. Dette innebærer at varemerker, varenavn, informasjon om varer, oppskrifter med bilder, omtale av varene og vekt, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte av Kunden uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra MIX.

 1. Kundens personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende norsk lov. Les mer om hvordan Kundens personopplysninger behandles i punktet om personopplysninger under, i personvernerklæringen her eller på www.mix.no.
 2. Tvister og lovvalg: Tvister i anledning våre tjenester med tilhørende vilkår og betingelser er underlagt norsk lov med Oslo tingrett som første juridiske instans for eventuell tvisteløsning. Forbrukere har alltid rett til å ta ut søksmål og være tiltalt for retten i rettskretsen hvor forbrukeren er bosatt.
 3. For mer informasjon om Kundens lovbestemte rettigheter ved kjøpet henvises det til blant annet:

 

Reklamasjon

Det er to vilkår som må være oppfylt for at MIX Butikken skal være ansvarlig for en reklamasjon:

 1. Varen må ha hatt en mangel på det tidspunktet hvor Kunden kjøpte varen; og
 2. Kunden må ha klaget/reklamert til MIX-butikken innenfor de reklamasjonsfristene som forbrukerkjøpsloven setter.

Det foreligger en mangel når varen ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som er forutsatt ved kjøpet. Utover dette skal varen også leve opp til de forventninger kunden med rimelighet kan ha til varens holdbarhet og andre egenskaper.

Alle reklamasjoner skal være MIX-butikken i hende innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Denne fristen for å reklamere vil aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da kunden oppdaget mangelen, og må senest skje innen 2 år etter at kunden mottok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dersom kunden ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. For mer informasjon, se Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34.

Dersom varen har en mangel på kjøpstidspunktet må du klage til MIX-butikken innen rimelig tid etter at du oppdaget denne mangelen. Det vil alltid være tilstrekkelig at du klager innen to måneder etter at du oppdaget feilen, men i praksis vil både du og MIX-butikken være tjent med så rask tilbakemelding som mulig. Vennligst merk at ferdig tilberedt mat og drikke ofte vil ha en kortere forventet holdbarhet enn andre varer. Selv om reklamasjonsfristene er overholdt, så må det fortsatt foreligge en mangel ved matvaren på kjøpstidspunktet for at vilkårene for reklamasjon skal være oppfylt. For eksempel kan man ikke forvente at en ferdig tilberedt pizza eller baguette skal ha holdbarhet i to måneder. Og dersom varen har en spesifikk holdbarhetsdato som du har blitt opplyst om, kan du heller ikke reklamere på varen etter utløpet av denne datoen.

Hvis du krever tilbakebetaling i tilfeller der leverte varer ikke er tilfredsstillende, bes du kontakte MIX-butikken. Dine juridiske rettigheter påvirkes ikke av noen av disse vilkårene.

Kontaktopplysninger til MIX Butikken finner du på MIX sin hjemmeside www.mix.no.

 

Angrerett

Du har mulighet for å endre og avbryte din bestilling frem til du bekrefter og betaler bestillingen din. Når du har bekreftet og betalt for bestillingen er det ikke lenger mulig å annullere bestillingen.

MIX forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder. Dette vil for eksempel gjelde:

 • Varer som skal oppbevares kjølt eller fryst og ferdig tilberedt varmmat;
 • Levering av varer som forringes, eller raskt går ut på dato, som for eksempel dagsferske varer som ferske bakervarer;
 • Levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering; og
 • Levering av en avis, et tidsskrift eller et magasin.

For å benytte seg av angreretten, må kunden varsle MIX-butikken via brev eller epost. Kontaktopplysninger til MIX-butikken finner du på MIX sin hjemmeside www.mix.no .

For å overholde angrefristen, er det tilstrekkelig at Kunden sender meldingen om at Kunden vil bruke angreretten før angrefristen utløper. Kunden kan bruke angrerettskjema vedlagt her og vedlagt i ordrebekreftelsen, men det er ikke obligatorisk.

Dersom Kunden angrer kjøp av varer, skal MIX-butikken tilbakebetale alle betalinger som MIX-butikken har mottatt fra Kunden ved kjøp av den aktuelle varen, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag MIX-butikken mottar melding om Kundens beslutning om å gå fra kjøpet.

MIX-butikken kan holde tilbake tilbakebetalingen til MIX-butikken har fått tilbakelevert varene, eller til kunden har lagt frem tilfredsstillende dokumentasjon om at varene er sendt tilbake.

Kunden må returnere varene uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag Kunden underrettet MIX-butikken om at Kunden ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom Kunden sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Kunden må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kunden er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon. Slike forskjeller kan eksempelvis ha årsak i forskjeller i brukte ingredienser og leverandører.

 

Personopplysninger

Personvernerklæringen til MIX finner du her

 

Kontaktinfo for MIX spisested:

MIX Isrenna / Isrenna Butikkdrift AS 928 994 546,
tlf +47 91929139, epost: mix.isrenna@mix.no

MIX Go-Biten Florø / GO-BITEN AS 979 221 282,
tlf +47 57750202, epost: mix.go-biten.floro@mix.no

MIX Amfi Eidsvoll / PESU EIDSVOLL VERK AS 981 516 141, 
+47 63969660, epost: mix.amfi.eidsvoll@mix.no