Våre fordeler:

1

Vi er en del av Norges største handelshus – NorgesGruppen.

2

Vi forhandler frem gode betingelser og bonusordninger.

3

Vi har unik erfaring og kompetanse innen kjøpmannsdrevet virksomhet.

4

Vi samarbeider med markedets ledende leverandører.

Om oss

Vi er en landsdekkende kjøpmannsdrevet kjede som består av både MIX kiosker og gatekjøkken og medlemmer med samarbeidsavtale. Servicekontoret og åtte lokale distriktssjefer tilrettelegger for en bedre hverdag.

Med over 500 kiosker og gatekjøkken har vi store innkjøpsvolum fra våre leverandører, og dermed stor forhandlingsstyrke på vegne av våre medlemmer.

Vi er en del av NorgesGruppen Servicehandel AS, som har hovedfokus på eierskap, utvikling og drift av konsepter innenfor servicehandel og servering. Porteføljen består blant annet av Jafs, Deli de Luca, Deli de Luca på Vei, Kaffebrenneriet, i tillegg til MIX.

MIX-
medlemsskap

Som MIX kjøpmann driver du kiosk eller gatekjøkken som selvstendig næringsdrivende. Du får tilgang til et velfungerende konsept, god opplæring, driftsoppfølging og markedsføring. Vi hjelper deg med å komme godt igang.

Betingelser og bonus

Hos oss får du gode betingelser, lojalitetsbonus fra kjedens samarbeidspartnere og du mottar årsbonus basert på kjøpsvolum.

Konsept og kampanjer

Vi skal friste og begeistre!
Vi har utviklet selgende konsepter for kiosk og gatekjøkken. Kundene skal få et fristende utvalg og du skal drive lønnsomt. Vi har et attraktivt kampanjeprogram gjennom hele året. Våre kampanjer skaper trafikk, bidrar til mersalg og gir gode tilbud til kundene.

Les mer om konsept og kampanjer

Konseptene skal dekke det kunden forventer å finne i kiosk eller gatekjøkken. Vi har utviklet spennende kategorikonsepter for iskrem, kaffe, løsvekt, mat og drikke. Konseptene består av profilelementer som emballasje og salgsutløsende materiell, samt profilert utstyr og markedets beste produkter. I tillegg har vi gode avtaler på butikkinnredning og utstyr. Som MIX kjøpmann har du mulighet for lokal tilpasning.

Alle MIX medlemmer får tilsendt materiell og kampanjeprogram hver måned, i tillegg er dette tilgjengelig på Intranettet.

Vi tilbyr gode
betingelser og et
attraktivt konsept
med lokale tilpas-
ningsmuligheter

Varer

Vårt sortiment er delt inn i pliktig, anbefalt og frivillig. Vi har gode systemer for at du enkelt skal kunne orientere deg i vårt sortiment. På Intranettet finner du vår unike varebok, planogrammer, bestselgerlister og produktnyheter.

Les mer om varer

Vareboken inneholder et bredt utvalg av kioskvarer, mat og drikke. Vareboken er et viktig verktøy i hverdagen, og blir fortløpende oppdatert. Vareboken forenkler bestillingsrutinene og sikrer at du har produktene som dine kunder forventer å finne, samtidig som du kan sikre deg en attraktiv lojalitetsbonus.

Våre planogrammer viser den beste plassering av produktene for å maksimere inntjeningen. De er laget på grunnlag av bestselgerlister og nyhetslanseringer, og sørger for at kundene finner både sine gamle favoritter og blir fristet av nyheter.

Vi har et godt samarbeide med markedets ledende leverandører innefor servicehandel.

Se oversikt over våre leverandører

Verktøykasse — driftstøtte

 • Driftsoppfølging
 • Intranett
 • Trygg Mat system
 • Butikkdata
 • NorgesGruppens avtaler
Les mer om driftstøtte

Våre Distriktssjefer har lang erfaring med kjøpmannsdrevet kjededrift og bistår gjerne med råd og veiledning i ulike driftssituasjoner. Vi har utviklet et program for driftsoppfølging som er tilpasset etter behov, størrelse og potensial.

På vårt Intranett får du løpende tilgang til oppdateringer av betydning for deg og din virksomhet. Vi publiserer nyheter, kampanjeinformasjon, varebok, planogrammer og bestselgerlister, samt informasjon fra Servicekontoret og våre leverandører.

Trygg Mat er svært viktig for oss. Vårt system som sørger for at Mattilsynets retningslinjer blir fulgt til enhver tid. Systemet består av alt nødvendig materiell til løpende drift og opplæring av ansatte. Vår eksterne samarbeidspartner som utfører revisjoner av alle MIX kiosker og gatekjøkken med matservering. Komplett system finner du på Intranettet.

Vi tilbyr et enkelt butikkdatasystem som gir deg overføring av riktige innpriser og anbefalte utsalgspriser.

Som MIX medlem får du tilgang til NorgesGruppens fordelaktige avtaler innen forsikring, telefoni, strøm, avfallshåndtering, m.m. Oversikt over avtalene finner du på Intranettet.

Vi vil gjerne høre fra deg!Kontakt oss

Samarbeidsavtale

Medlemsfordeler

 1. Ingen kjedemedlemsavgift
 2. Gode betingelser og bonusordninger
 3. Avtaler for innredning og utstyr
 4. Unik varebok, planogrammer og bestselgerlister
 5. Først med produktnyheter
 6. Velfungerende butikkdatasystem
 7. Oppdatert intranett
 8. System for Trygg mat
 9. Tilgang til NorgesGruppens avtaler
 10. Tilbyr sosiale og faglige samlinger

Våre medlemsfordeler gjør det enklere og mer lønnsomt for deg! Vi tilbyr svært gode betingelser, attraktive medlemsfordeler og en unik varebok. I tillegg har vi utviklet en rekke verktøy som hjelper deg i daglig drift av en kiosk eller gatekjøkken.

Betingelser og bonus

Vi tilbyr attraktive betingelser gjennom gode innkjøpsbetingelser, gode bonusordninger og konkurransedyktige ordreskalarabatter. Med en samarbeidsavtale betaler du ingen kjedemedlemsavgift. Dette betyr mer penger på bunnlinjen!

Våre medlemsfordeler gjør det enklere og mer lønnsomt for deg.

Varebok, planogrammer
og bestselgerlister

Du får tilgang til vår unike varebok, planogrammer og bestselgerlister. Her finner du varer som sikrer det rette sortimentet for din butikk og at kunden finner de varene man forventer i en lokal kiosk eller gatekjøkken.

Les mer om sortimentet

MIX har utviklet en unik varebok med et bredt utvalg av kioskvarer, mat og drikke. Vareboken er et nyttig verktøy i hverdagen, og den blir oppdatert fortløpende. Den systemsatte vareboken forenkler bestillingsrutinene og sikrer at du har produktene som dine kunder forventer å finne, samtidig som du sikrer deg en attraktiv samarbeidsbonus. Vareboken finner du på Intranettet.

Våre planogrammer viser den beste plasseringen i butikk. De er laget på grunnlag av bestselgerlister og nyhetslanseringer, og sørger for at kundene finner både sine gamle favoritter og blir fristet av nyheter. Det finnes en rekke ulike planogrammer, tilpasset et utvalg av de forskjellige diskene, hyllemodulene og skapene som finnes. Planogrammer finner du på Intranettet.

Vår bestselgerliste gir deg nyttig info til bruk i egen drift

Vi har et godt samarbeid med markedets ledende leverandører innenfor servicehandel.

Se oversikt over våre leverandører

Støtte til drift — fra A til Å

 • Kjeden har eget Intranett som sørger for at du kan holde deg løpende oppdatert.
 • Et effektivt Trygg Mat-system som sørger for at Mattilsynets retningslinjer blir fulgt til enhver tid.
 • Vi tilbyr komplett butikkdataløsning.
 • Tilgang til NorgesGruppens fordelaktige avtaler.
Les mer om driftsstøtte

Vi har eget Intranett, og som assosiert medlem av kjeden får du tilgang til løpende oppdateringer av betydning for deg og din virksomhet. Her finner du varebok, planogrammer og bestselgerlister, løpende informasjon om produktnyheter, samt øvrig nyttig informasjon fra oss og leverandører. I tillegg får du her tilgang til NorgesGruppens fordelaktige avtaler innen forsikring, strøm, telefoni, avfallshåndtering, butikkinnredning m.m. – avtaler som dekker drift fra A til Å.

Kjeden har utviklet et effektivt Trygg Mat-system som sørger for at Mattilsynets retningslinjer blir fulgt til enhver tid. Systemet består av rutinebeskrivelser og dokumentasjon som blir løpende oppdatert ved regelendringer. Her finner du alt nødvendig materiell til løpende drift og opplæring av medarbeidere. Kjeden har en ekstern samarbeidspartner som kan utføre kontroll/revisjon av egne rutiner på oppdrag.

Vi tilbyr komplett butikkdataløsning for assosierte medlemmer. Denne løsningen sikrer overføring av riktige innpriser til enhver tid. Løsningen omfatter både hardware og software.

Sosiale og faglige samlinger

Vi ønsker å ha et godt og solid forhold til våre medlemmer, og vet at samarbeid bygger på tillit og tilhørighet. Vi er tilstede på bransjearrangementer som blant annet SMAK-messen for å treffe deg og andre medlemmer.

Våre leverandører

Vi samarbeider med markedets ledende leverandører innenfor servicehandel, kioskprodukter, drikke og mat-i-farta-segmentet.

Vi vil gjerne høre fra deg! Kontakt oss

Våre
leverandører

Vi har gunstige avtaler med Nordens største leverandører av mat og kioskvarer.
Dette blir en av dine fordeler dersom du ønsker å knytte sterkere bånd til MIX-kjeden.

Kontakt oss!

Jeg ønsker informasjon om:
 
Takk